Herroeping

Wij hopen dat u naar alle tevredenheid aan het genieten bent van de jazz cd welke u bij ons heeft gekocht. Mocht achteraf blijken dat dit niet de juiste beslissing was, dan vragen wij u onderstaande goed door te lezen en het formulier (attachement) te downloaden, in te vullen, en aan ons te verzenden. Per email of per post. (Dit geldt alleen indien u de gekochte cd wenst te retourneren. )

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is NIET toegestaan de verzegeling te verbreken.

Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het onderstaande, downloadbare (PDF) formulier, sturen via info@jazz-guru.nl . Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Indien dit niet mogelijk is verzoeken wij u om te zorgen voor een dergelijke, vergelijkbare verpakking.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 3,12 ( of €6,50 voor een pakket) zal bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • CD’s, waarvan de verzegeling verbroken is(!)

De onderstaande PDF bijlage kunt u hier downloaden: →